Przewodnik po przetargu nieograniczonym, to materiał, który ma ułatwić Państwu składanie ofert w trybie zamówień publicznych, pokazując jednocześnie, iż procedura oraz wymogi formalne jakie musi spełnić wykonawca nie są tak bardzo skomplikowane. W przygotowanym przewodniku staraliśmy się w sposób prosty a zarazem profesjonalny przekazać Państwu przede wszystkim jakich informacji odnośnie ogłoszonego zamówienia publicznego i gdzie należy szukać, aby móc skutecznie uczestniczyć w przetargach i zdobywać kontrakty. (stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r.)

  Codzienne raporty z ogłoszeniami biznesowymi oraz przetargami z Państwa branży dostarcza serwis biznes-polska.pl

 1. Wprowadzenie
 2. Zapoznanie się z przetargiem
  W rozdziale tym dowiecie się Państwo jakie podmioty zobowiązane są do stosowania zamówień publicznych, co może być przedmiotem zamówienia publicznego oraz jakiego rodzaju oferty i kiedy można składać.
  1. Informacje ogólne o przetargu nieograniczonym
  2. Kto organizuje przetarg
  3. Przedmiot zamówienia
  4. Rodzaje ofert
 3. Przygotowania do wzięcia udziału w przetargu
  Po przeanalizowaniu tego rozdziału dowiecie się Państwo przede wszystkim jakie informacje znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również na jakie informacji należy zwrócić szczególną uwagę. Dowiecie się Państwo jakie są terminy składania ofert, kiedy i w jakiej wysokości należy wnieść wadium, oraz jakie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.
  1. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego
  2. Terminy
  3. Wadium
  4. Dokumenty
  5. Zapoznanie się z SIWZ
 4. Oferta
  W rozdziale trzecim wskazujemy Państwu w jakiej formie, gdzie oraz jak należy złożyć swoją ofertę.
  1. Forma złożenia ofert
  2. Termin i miejsce złożenia oferty
 5. Podsumowanie