Przewodnik "Nowe przepisy o zamówieniach publicznych w praktyce" to praktyczne wyjaśnienie przepisów, które weszły w życie 19 października 2014 r.
 1. Wprowadzenie
 2. Usługi niepriorytetowe
 3. Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny
 4. Tajemnica przedsiębiorstwa
 5. Kryteria wyboru oferty
 6. Wykluczenie wykonawcy
 7. Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego
 8. Umowa o pracę
 9. Zatrzymanie wadium
 10. Waloryzacja umów o zamówienie publiczne
 11. Podsumowanie

  Nowelizacja ustawy Pzp, która weszła w życie w dniu 19 października 2014 r. wprowadziła wiele istotnych zmian. W większości są one pozytywnie obierane przez rynek. Należy jednak pamiętać, iż - jak chociażby w przypadku pozacenowych kryteriów wyboru oferty - w sposób znaczący zmieniają one sposób udzielania a więc także i ubiegania się o zamówienie publiczne, czyniąc ten proces bardziej skomplikowanym i wymagającym większej wiedzy.