Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych szansą dla wykonawców

  Stało się! Od początku 2021 r. obowiązywać zaczną nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Co ważne, mowa tu nie o kolejnej nowelizacji dotyczącej bieżących problemów, ale o zupełnie nowej ustawie, której celem jest kompleksowe uzdrowienie sytemu zakupowego w sektorze publicznym. Wiele z nowych rozwiązań koncentruje się na wzmocnieniu praw wykonawców i ułatwieniu im startu w przetargach – nawet gdy są niewielkimi firmami.

  Skąd pomysł na nowe przepisy?

  Aktualnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych, to jedna z najczęściej nowelizowanych ustaw w Polsce. Jak często bywa, duża liczba nowelizacji jednego aktu prawnego nie tylko powoduje trudności w jego stosowaniu, ale dowodzi niesprawności całego systemu, który notorycznie musi być poprawiany przez ustawodawcę. Jakie problemy dotykają obecnie „biznes przetargowy” zdaniem wykonawców? Jest ich wiele, a do najważniejszych należą:

  1. wybieranie przez sektor publiczny rozwiązań najtańszych w miejsce najbardziej efektywnych;
  2. system utrudniający udział w przetargach przedsiębiorców z sektora MŚP;
  3. koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi;
  4. niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów;
  5. brak wyodrębnionej i uproszczonej procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych;
  6. brak przejrzystości ustawy;
  7. niesprawiedliwy podział ryzyk w umowach zniechęcający do starań o pozyskanie zamówień oferowanych na często nierynkowych warunkach.

  Więcej informacji znajdziesz w załączonym e-booku.